فرم ثبت نام دوره آموزشی و ارسال مدارک

متقاضیان محترم دوره آموزشی


ارائه مدارک ذیل جهت صدور گواهینامه‌های مربوطه الزامیست


  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • کپی شناسنامه
  • کپی مدرک تحصیلی
  • تکمیل فرم ثبت نام مرکز تحقیقات (در روز برگزاری دوره توزیع می گردد)


توجه:

ارسال مدارک

  1. مدارک فوق (اصل مدرکِ اسکن‌شده‌ی خود) را از طریق فرم زیر، ارسال نمایید.
  2. تمامی فایل‌های مورد اشاره رامی‌بایست از نظر حجمی، کمتر از یک مگابایت باشد.
* بدیهی است نسبت به صدور گواهی برای آندسته از افرادی که مدارک آنها ناقص باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.