آلبوم ها

تجدید میثاق با آرمان های امام 1395

 

2525

 

دیدار وزیر محترم کار با تشکل های کارگری

 

مراسم تقدیر از کارگاه های برتر ایمن کشور 94

جناب آقای مهندس هفده تن، معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 

HSEexpo2015

 

HSEexpo2014