آمار تامل برانگیز سازمان بین المللی کار (ILO) از تلفات شغلی

 
در هر 15 ثانیه یک کارگر بر اثر بیماری یا حادثه ناشی از کار جان خود را از دست می دهد.
براساس گزارشات ارائه شده توسط سازمان بین المللی کار در هر 15 ثانیه یک کارگر بر اثر بیماری یا حادثه ناشی از کار جان خود را از دست می دهد و همچنین در هر 15 ثانیه 160 کارگر دچار حادثه ناشی از کار می شوند. براساس این آمار هر روز 6300 نفر بر اثر حوادث شغلی یا بیماریهای ناشی از کار از بین می روند که در سال این رقم به بیش از 2.3 میلیون نفر می رسد.
دراین گزارش آمده است: سالانه 317 میلیون حادثه شغلی رخ می دهد که اغلب آنها منجر به غیبتهای طولانی از کار شده است و هزینه انسانی این بدبختی روزانه، بسیار عظیم و عملکرد ضعیف ایمنی و بهداشت شغلی بار اقتصادی بالغ بر 4 درصد تولید ناخالص ملی  کشورها را هر ساله بر جهان تحمیل مینماید.
وضعیت ایمنی و بهداشت کار در بین کشورها،بخشهای اقتصادی و گروهای اجتماعی بسیار متفاوت است.مرگ و میرها و جراحات ناشی از کار هزینه های ویژه سنگینی بر کشورهای در حال توسعه، جائیکه بخش عظیمی از جمعیت با فعالیتهای خطرناکی همچون کشاورزی،ماهیگیری و معدن درگیر می باشند را وارد می سازد.فقیرترین و ضعیفترین افراد جامعه از لحاظ ایمنی _ یعنی اغلب زنان،کودکان و مهاجران _ از جمله کسانی هستند که در معرض بیشترین آسیب قرار می گیرند.
برنامه سازمان بین المللی کار (ILO) در ارتباط با سلامت،ایمنی و بهداشت کار _ کار ایمن (safework) _ ایجاد یک آگاهی جهانی نسبت به ابعاد و عواقب حوادث،جراحات و بیماریهای ناشی از کار می باشد. هدف این برنامه اینست که علاوه بر قراردادن ایمنی و بهداشت تمامی کارگران در دستورهای کار بین المللی، اقدامات عملی را در همه سطوح برانگیزاند و مورد حمایت قراردهد.

توسط : admin | تاریخ : 1392/10/25 | نظرات