«در تاریخ 8 مهرماه 93 ، ۷ کارگر ساختمانی به دلیل ضعیف بودن اتصالات داربست یک ساختمان در حال ساخت در حوالی چهار راه سپه تهران زیر آوار ساختمان محبوس شدند.»
سقوط داربست عامل ریزش آوار ساختمان در حال ساخت در تهران و مصدومیت ۷ کارگر ساختمانی شد.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که روز گذشته رخ داد، ۷ کارگر ساختمانی به دلیل ضعیف بودن اتصالات داربست یک ساختمان در حال ساخت در حوالی چهار راه سپه تهران زیر آوار ساختمان محبوس شدند.

بر اساس این گزارش، این هفت کارگر که از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بودند بعد از حضور نیروهای اورژانس، به بیمارستان‌های سینا و لقمان منتقل شدند.