وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : فرهنگ به تنهایی نمی تواند بهره وری را افزایش دهد و به ساختارهای دیگری برای افزایش بهره وری نیاز داریم.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ آقای علی ربیعی در همایش نقش فرهنگ کار در رشد بهره وری عوامل تولید با بیان اینکه عوامل متعددی در ارتقای فرهنگ جامعه تأثیرگذار است ، افزود : فرهنگ کار زمانی تواند بهره وری را افزایش دهد که بنیاد جامعه بر تولید استوار باشد.
وی افزود : یک جامعه داریم که بنیادش بر تولید و جامعه دیگر بنیاد آن بر رانت خواری و نفت است ، در جامعه ای که نفتی و رانت محور است چگونه می توان از مردم انتظار داشت، کالای داخلی تولید و مصرف کنند .
ربیعی گفت : در جامعه تولید محور تقلب زرنگی نیست ، خیانت است ، اما در جامعه نفت و رانت محور چون مفاهیم و ارزش ها جابجا می شود ، افرادی زرنگ هستند که پا روی دوش دیگران بگذارند و بالا بروند.
وی با بیان اینکه جامعه ایران جامعه تولید محور نیست ، افزود: جامعه ای که تولید محور نباشد کار و تولید در آن ارزش نیست و کارگر هم ارزش پیدا نمی کند.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : امروز ما در میان جامعه ای نفتی و رانت محور برای ارتقای فرهنگ تلاش می کنیم ، برای همین است که نتیجه مطلوب نمی گیریم.
وی افزود : سبک زندگی در جامعه تولید محور خود به خود به سمت و سوی قناعت پیش می رود در حالی که در جامعه رانت محور مصرف گرایی و تجمل ترویج می شود.
ربیعی گفت : جامعه ای که می خواهد تولید محور شود باید سختی را تحمل کند اما تا به امروز هر برنامه‌‌ ریزی که صورت گرفته ، جامعه را بیشتر رانتی کرده است .
وی افزود : ما پیش از این دور نخست هدفمندی یارانه را تجربه کردیم که با برنامه غلط پول نقد به جامعه تزریق شد و تفکر و رفتارش تولید محور نبود.
ربیعی با بیان اینکه امروز کارگران با یک تعارض ، تناقض جدی روبرو هستند ، گفت : داده‌ها و ستاندادهای خود را از سیستم با داده و ستانداده های مدیران نفتی و رانتی مقایسه می کنند و جز تناقض به نتیجه دیگری نمی رسند ، بنابراین احساس نارضایتی می کنند.
وی با بیان اینکه جامعه تولید محور به دنبال رضایت و رفاه کاذب و کوتاه مدت نیست ، افزود : این جامعه رضایت و رفاه بلندمدت را دنبال می کند.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که آموزش در جامعه تولیدمحور مهم است ، گفت : ما برای این که زندگی بهتری داشته باشیم ، نیاز به حرکت جمعی داریم و لازمه این حرکت جمعی گفتگوی اجتماعی است.
وی افزود : جامعه ما امروز نیاز به گفتگو دارد و این گفتگوی اجتماعی است که می تواند ما را به جلو ببرد.
ربیعی در ادامه گفت : ما برای این که جامعه تولید محور باشیم نیاز به گفتگو داریم و نخستین شرط گفتگو فهم مشترک است .
وی افزود: برای این که بتوانیم جامعه تولید محور داشته باشیم و نهادهای مدنی خود را در تولید کار افزایش بدهیم باید نهادهای کارگری قوی تر از گذشته باشند.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : باید تشکل ها را گسترش بدهیم و نیاز به عزم ملی داریم و باید در سایه مشارکت جمعی پیرامون مسائل گفتگو کنیم.
وی افزود: گفتگوی اجتماعی ، فهم مشترک رمز موفقیت ماست و جامعه تولید محور را اگر محور گفتگو قرار دهیم در آن صورت کارگر ارزش پیدا می کند.
ربیعی گفت: بدون مدیریت جهادی نمی توانیم از این شرایط فعلی (رانت محوری) عبور کنیم.
وی ادامه داد : فرهنگ مشارکتی ، اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه را باید افزایش بدهیم.
ربیعی با بیان اینکه وزارت کار از مداخله در امور داخلی تشکل های کارگری و کارفرمایی پرهیز می کند ، گفت : باید نظارت نهادهای مدنی را بر فعالیت های خود افزایش بدهیم.
وی افزود : در این خصوص سایتی را برای گفتگوی اجتماعی رونمایی و همه را برای گفتگو پیرامون مهمترین مسائل جامعه دعوت خواهیم کرد و از این طریق راه برون رفتی بر مشکلات نیز پیدا خواهد شد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: شعار ما پیش به سوی جامعه تولید محور است و ما باید موفق شویم و چاره ای جز موفقیت نداریم.
وی افزود: ما مسئول رنج های همه مردم هستیم.

براي نمايش تصاوير گالري كليك كنيد